Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  Paza si ordine ... detalii

  SVSU ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Traditii si obiceiuri ... detalii

  Zilele comunei ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

 free counters 

 

 Stat functii


 

STATUL DE FUNCTII

al aparatului de specialitate al primarului comunei Hartop

 

Demnitari:

Nechifor Vasile  – primarul comunei

Mazilu Raducu  – viceprimar

 

Compartiment audit:

Costan Elena – secretar comuna

 

Compartiment buget, finante, contabilitate, impozite si taxe, achizitii publice:

Apostol Alina – consilier superior

Ilioaia Diana – Alina – inspector asistent

Atomei Gabriela - inspector asistent

Tabrean Sinziana Gabriela - referent superior

 

Compartiment fond funciar, registru agricol autoritate tutelara si asistenta sociala:

Ilioaia Nicolae - consilier asistent

Hrescanu Vasle -  Catalin -  inspector asistent

 

Compartiment urbanism, cadastru si amenajarea teritoriului, protectie civila, situatii de urgenta:

Gradinariu Toader  – inspector asistent

Nechifor I. Vasile - referent

 

Compartiment juridic,resurse umane,stare civila,relatii cu publicul

Pintilie Florina - consilier juridic asistent

Costan Liliana - referent asistent

 

Compartiment cultura, activitati de tineret:

Todireanu Mihail Lucian - consilier

Compartiment gospodarire comunala, administrativ, deservire:

Vasiliu Constantin - paznic

Vasiliu Stefan  -  pazinc 

Vasilache Sandu - muncitor

Iordachescu Doina  -  ingrijitor