Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  Paza si ordine ... detalii

  SVSU ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Traditii si obiceiuri ... detalii

  Zilele comunei ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

 Hotarari


 

 

Ianuarie 2016

 

- Hotararea nr.1 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hartop aferent anului 2016 si estimarile pentru anii 2017-2019 ... detalii

- Hotararea nr.2 privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2016 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2015 ... detalii

- Hotararea nr.3 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi realizate in anul 2016 de beneficiarii Legii 416/2001 ... detalii

- Hotararea nr.4 privind aprobarea structurii unitatilor de invatamant de pe raza comunei Hartop , pentru anul scolar 2016-2017 ... detalii

- Hotararea nr.5 privind aprobarea regulamentului pentru desfasurarea activitatilor economice de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe raza comunei Hartop ... detalii

- Hotararea nr.6 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Pietruire DC 5 , Hartop - Giurgesti , km 1+600 - 4+996 " in comuna Hartop , judetul Suceava " ... detalii

- Hotararea nr.7 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Reconstructie Scoala cu clasele I-IV si gradinita cu program normal din comuna Hartop , judetul Suceava " ... detalii

- Hotararea nr.8 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Extindere si modernizare sediu primarie , in comuna Hartop , judetul Suceava "... detalii

- Hotararea nr.9 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii " Modernizare drumuri de interes local in comuna Hartop , judetul Suceava "... detalii

 

Februarie 2016

 

- Hotararea nr.10 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

- Hotararea nr.11 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2016 ... detalii

- Hotararea nr.12 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane , materiale si financiare destinate prevenirii gestionarii situatiilor de urgenta ... detalii

- Hotararea nr.13 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2016 , catre Asociatia " Grupul de Actiune Locala Valea Somuzului " ... detalii

- Hotararea nr.14 privind alocarea din bugetul local pe anul 2016 , a unui sprijin financiar Parohiei " Sfintii Arhangheli " Hartop ... detalii

- Hotararea nr.15 privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale conform Legii 248/2015 ... detalii

- Hotararea nr.16 privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2016 in vederea aplicarii prevederilor Legii 248/2015 ... detalii

- Hotararea nr.17 privind aprobarea modificarii si completarii anexei la hotararea nr.37 din 30.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 la nivelul comunei Hartop ... detalii

 

Martie 2016

 

- Hotararea nr.18 privind aprobarea modificarii bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2016 ... detalii

- Hotararea nr.19 privind aprobarea documentatiei tehnice " Extindere retea electrica , comuna Hartop , judetul Suceava " - faza studiu de solutii ... detalii

- Hotararea nr.20 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2015 ... detalii

 

Aprilie 2016

 

- Hotararea nr.21 privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea investitiei " Reconstructie Scoala cu clasele I-IV si gradinita cu program normal din comuna Hartop , judetul Suceava " ... detalii

- Hotararea nr.22 privind aprobarea modificarii anexei la hotararea nr.37 din 30.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 la nivelul comunei Hartop ... detalii

- Hotararea nr.23 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I al anului 2016 ... detalii

 

 

Ianuarie 2015

 

- Hotararea nr.1 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hartop, pentru anul 2015 si estimarile pentru anii 2016-2018 ... detalii

- Hotararea nr.2 privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2015 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2014 ... detalii

- Hotararea nr.3 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ptr anul 2015 ... detalii

 

Februarie 2015

 

- Hotararea nr.4 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Pietruire DC 5, Hartop- Giurgesti, comuna Hartop, judetul Suceava” ... detalii

- Hotararea nr.5 privind aprobarea elaborarii si finantarii documentatiilor necesare extinderii si dezvoltarii retelelor de distributie a energiei electrice in comuna Hartop ... detalii

- Hotararea nr.6 privind stabilirea numaului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2015 in comuna Hartop, judetul Suceava ... detalii

- Hotararea nr.7 privind aprobarea Planurilor de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare destinat prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta in comuna Hartop ... detalii

- Hotararea nr.8 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Hartop pentru anul 2015 ... detalii

 

Martie 2015

 

- Hotararea nr.9 privind aprobarea decontarii sumei de 2.716 lei, reprezentand cheltuieli de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta la Scoala Gimnaziala Hartop ... detalii

- Hotararea nr.10 privind aprobarea elaborarii si finantarii documentatiilor tehnice necesare pentru obiectivul de investitii
„Reabilitare si modernizare drumuri din intravilanul comunei Hartop, judetul Suceava” ... detalii

- Hotararea nr.11 privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2015, catre Asociatia “Grupul de Actiune Locala Valea Somuzului” ... detalii

- Hotararea nr.12 privind aprobarea intentiei de cumparare a unui teren pentru amplasarea rezervorului de apa din cadrul proiectului de „Alimentare cu apa si sistem de canalizare in comuna Hartop, judetul Suceava” ... detalii

 

Aprilie 2015

 

- Hotararea nr.13 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I al anului 2015 ... detalii

- Hotararea nr.14 privind aprobarea structurii unitatilor de invatamant de pe raza comunei Hartop, pentru anul scolar 2015-2016 ... detalii

- Hotararea nr.15 privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 43 din 30.12.2013 privind participarea comunei Hartop, judetul Suceava la constituirea Asociatiei “Grupul de Actiune Locala Valea Somuzului” ... detalii

 

Mai 2015

 

- Hotararea nr.16 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2014 ... detalii

- Hotararea nr.17 privind aprobarea decontarii sumei de 2.466 lei, reprezentand cheltuieli de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta la Scoala Gimnaziala Hartop ... detalii

- Hotararea nr.18 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulamentul Local de Urbanism aferent (RLU) „Construire pensiune agroturistica” in satul Hartop, comuna Hartop ... detalii

- Hotararea nr.19 privind stabilirea de masuri pentru recuperarea costurilor generate de eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol ... detalii

 

Iunie 2015

 

- Hotararea nr.20 privind aprobarea decontarii sumei de 1.684 lei, reprezentand cheltuieli de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta la Scoala Gimnaziala Hartop ... detalii

- Hotararea nr.21 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere a unui spatiu din domeniul public, in care isi desfasoara activitatea Cabinetul Medical Individual Familial dr. Velicu Manuela ... detalii

- Hotararea nr.22 privind alocarea din bugetul local pe anul 2015, a unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Arhangheli” Hartop ... detalii

 

Iulie 2015

 

- Hotararea nr.23 privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hartop aferent anului 2015 ... detalii

- Hotararea nr.24 privind aprobarea documentatiilor tehnice „Modernizare drumuri de interes local in comuna Hartop, judetul Suceava” ... detalii

- Hotararea nr.25 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General (PUG) si Regulamentul Local de Urbanism aferent (RLU) al comunei Hartop, judetul Suceava ... detalii

- Hotararea nr.26 privind aprobarea decontarii sumei de 1.757 lei, reprezentand cheltuieli de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta la Scoala Gimnaziala Hartop ... detalii

 

August 2015

 

- Hotararea nr.27 privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hartop aferent anului 2015 ... detalii

- Hotararea nr.28 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II al anului 2015 ... detalii

- Hotararea nr.29 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Hartop in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Hartop ... detalii

- Hotararea nr.30 privind aprobarea darii in administratie catre Scoala Gimnaziala Hartop a imobilului " Cladire administrativa " din comuna Hartop , pentru anul scolar 2015-2016 ... detalii

 

Septembrie 2015

 

- Hotararea nr.31 privind aprobarea prelungirii derularii si finantarii programului " Scoala dupa Scoala " , in comuna Hartop , judetul Suceava , pentru anul 2015-2016 ... detalii

- Hotararea nr.32 privind aprobarea organizarii evenimentului " Nunta de aur 2015 " in comuna Hartop , judetul Suceava si acordarea unor premii si diplome de onoare cuplurilor , care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta ... detalii

 

Octombrie 2015

 

- Hotararea nr.33 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Filip Mihai ... detalii

- Hotararea nr.34 privind modificarea competentei comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ... detalii

- Hotararea nr.35 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Gradinariu Danut ... detalii

- Hotararea nr.36 privind modificarea si completarea uneii comisii de specialitate a Consiliului Local Hartop ... detalii

- Hotararea nr.37 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 la nivelul comunei Hartop ... detalii

- Hotararea nr.38 privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hartop aferent anului 2015 ... detalii

 

Noiembrie 2015

 

- Hotararea nr.39 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2015 ... detalii

- Hotararea nr.40 privind alocarea unor fonduri din bugetul local pe anul 2015 in vederea organizarii manifestarilor traditionale cu ocazia sarbatorilor de iarna ... detalii

- Hotararea nr.41 privind stabilirea consumului lunar pentru autoturismele care deservesc activitatea Primariei comunei Hartop ... detalii

- Hotararea nr.42 privind stabilirea ca modalitate de inscriere a datelor in registrul agricol prin invitarea la sediul primariei a persoanelor care au obligatia sa efectueze declaratii pentru inscrierea datelor in registru agricol pentru perioada 2015-2019 ... detalii

- Hotararea nr.43 privind aprobarea valorii de investitie a obiectivului "Modernizare drumuri de interes local in comuna Hartop , judetul Suceava " ... detalii

- Hotararea nr.44 privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizarii investitiei " Demolare si reconstruire Scoala cu clasele I-IV si gradinita in localitatea Hartop , judetul Suceava " ... detalii

- Hotararea nr.45 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul III al anului 2015 ... detalii

 

Decembrie 2015

 

- Hotararea nr.46 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2015 ... detalii

- Hotararea nr.47 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Hartop pentru anul 2016 ... detalii

- Hotararea nr.48 privind aprobarea in luna decembrie a contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul IV al anului 2015 ... detalii

- Hotararea nr.49 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 ... detalii

 

 

Ianuarie 2014

 

- Hotararea nr.1 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hartop, pentru anul 2014 si estimarile pentru anii 2015-2017 ... detalii

- Hotararea nr.2 privind aprobarea utilizarii in cursul anului 2014 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2013 ... detalii

- Hotararea nr.3 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2013 ... detalii

- Hotararea nr.4 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Hartop pentru anul 2014 ... detalii

 

Februarie 2014

 

- Hotararea nr.5 privind incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a d-lui Vasiliu Dumitru ... detalii

- Hotararea nr.6 privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Muraru Ioan ... detalii

- Hotararea nr.7 privind modificarea si completarea unei comisii de specialitate a Consiliului local Hartop ... detalii

- Hotararea nr.8 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Hartop, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea nr. 23 din 23.06.2005, cu modificarile si completarile ulterioare ... detalii

- Hotararea nr.9 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Hartop, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea nr. 23 din 23.06.2005, cu modificarile si completarile ulterioare... detalii

- Hotararea nr.10 privind aprobarea derularii şi finantarii programului „Scoala dupa Scoala” in comuna Hartop, judetul Suceava ... detalii

- Hotararea nr.11 privind aprobarea Planurilor de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta in comuna Hartop ... detalii

- Hotararea nr.12 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Hartop ... detalii

- Hotararea nr.13 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi realizate in anul 2014 de beneficiarii Legii 416/2001 ... detalii

- Hotararea nr.14 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pe anul 2014, Parohiei „Sf. Arhangheli” Hartop ... detalii

 

Aprilie 2014

 

- Hotararea nr.15 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli prt. trim 1/2014 ... detalii

- Hotararea nr.16 privind decont navetei cadrelor didact ... detalii

- Hotararea nr.17 privind transformarea functiei publice de executie ... detalii

 

 

Mai 2014

 

- Hotararea nr.18 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2014 ... detalii

 

 

Iunie 2014

 

- hcl privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli ... detalii

- hcl privind prelungirea duratei contractului de inchiriere a unui spatiu din domeniul public in care-si desfasoara activitatea CMI Familial dr. Velicu Manuela ... detalii

- hcl privind aprobarea actului constitutiv si statutul Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Valea Somuzului" ... detalii

- hcl privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2014 catre Asociatia "Grupul de Actiune Locala Valea Somuzului" ... detalii

 

Iulie 2014

 

- Hotarare nr.23 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul II al anului 2014 ... detalii

- Hotararea nr.24 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2015 ... detalii

- Hotararea nr.25 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Hartop, judetul Suceava ... detalii

 

August 2014

 

- Hotararea nr.26 privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hartop aferent anului 2014 ... detalii

- Hotararea nr.27 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Hartop, pentru perioada 2014-2020 ... detalii

- Anexa 1 la HCL nr.27 ... detalii

- Hotararea nr.28 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Hartop in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Hartop ... detalii

 

Septembrie 2014

 

- Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta ordinara ... detalii

- Hotararea nr . 29 privind aprobarea decontarii sumei de 5700 lei, reprezentand cheltuieli de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta la Scoala Gimnaziala Hartop... detalii

- Hotararea nr. 30 privind prelungirea darii in administrare catre Scoala Gimnaziala Hartop a unui spatiu situat in Cladirea administrativa a comunei Hartop, in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei cu program normal nr. 1 Hartop, in anul scolar 2014-2015 ... detalii

- Hotararea nr. 31 privind aprobarea prelungirii derularii si finantarii programului „Scoala dupa Scoala”, in comuna Hartop, judetul Suceava, pentru anul scolar 2014-2015 ... detalii

- Hotararea nr. 32 privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea inscrierii datelor in registrul agricol pentru perioada 2010 - 2014 ... detalii

- Hotararea nr. 33 privind inlocuirea unui reprezentant al Consiliului local Hartop in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Hartop ... detalii

 

Octombrie 2014

 

- Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta ordinara ... detalii

- Hotararea nr. 34 privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hartop aferent anului 2014 ... detalii

- Hotararea nr. 35 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul III al anului 2014 ... detalii

- Hotararea nr. 36 privind aprobarea unor lucrari suplimentare la obiectivul de investitii „Extindere si modernizare sediul Primariei comunei Hartop” ... detalii

 

Noiembrie 2014

 

- Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta ordinara ... detalii

- Hotararea nr. 37 privind aprobarea decontarii sumei de 3.384 lei, reprezentand cheltuieli de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta la Scoala Gimnaziala Hartop ... detalii

- Hotararea nr. 38 privind alocarea unor fonduri din bugetul local pe anul 2014 in vederea organizarii manifestarilor traditionale cu ocazia sarbatorilor de iarna ... detalii

- Hotararea nr. 39 privind aprobarea preluarii obiectivului de investitie nefinalizat „Reconstruire Scoala cu clasele I-IV nr. 2 si Gradinita cu program normal Hartop” ... detalii

 

Decembrie 2014

 

- Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta extraordinara ... detalii

- Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta ordinara... detalii

- Hotararea nr. 41 privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hartop aferent anului 2014 ... detalii

- Hotararea nr. 42 privind aprobarea in luna decembrie a contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli, pentru trimestrul patru al anului 2014 ... detalii

- Hotararea nr. 43 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014 ... detalii

 

...........................................................................................................................

Ianuarie 2013

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta ordinara 11.01.2013 ... detalii

- Hotararea nr.1 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Hartop nr. 50 din 23.10.2012 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale aferente anului 2013 ... detalii

- Hotararea nr.2 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2012 ... detalii

 

Februarie 2013

 

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta ordinara ... detalii

- Hotararea nr.3 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Hartop, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea nr. 23 din 23.06.2005, cu modificarile si completarile ulterioare ... detalii

- Hotararea nr.4 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Hartop, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea nr. 23 din 23.06.2005, cu modificarile si completarile ulterioare ... detalii

- Hotararea nr.5 privind aprobarea deschiderii unui cont curent, in lei, la BCR si imputernicirea persoanelor autorizate de a dispune de cont ... detalii

- Hotararea nr.6 privind numirea doamnei Apostol Alina, consilier superior din cadrul Compartimentului Buget, finante, contabilitate, impozite si taxe, achizitii publice contabilitate, pentru a tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale si a Registrului de evidenta a garanţiilor locale ale comunei Hartop ... detalii

- Hotararea nr.7 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce urmează a fi realizate in anul 2013 de beneficiarii Legii 416/2001 ... detalii

- Hotararea nr.8 privind aprobarea Planurilor de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgentaîn comuna Hartop ... detalii

- Hotararea nr.9 privind aprobarea statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Hartop, judetul Suceava, valabil in anul 2013 ... detalii

 

Martie 2013

 

- Hotarare analiza riscuri ... detalii

- Hotarare buget 2013 ... detalii

- Hotarare utilizare excedent 2012 ... detalii

 

Aprilie 2013

 

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta ordinara ... detalii

- Hotararea nr . 13 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I al anului 2013 ... detalii

- Hotararea nr . 14 privind aprobarea decontarii sumei reprezentand cheltuieli de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta la Scoala Gimnaziala Hartop ... detalii

 

Mai 2013

 

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta ordinara ... detalii

- Hotararea nr . 15 privind incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a d-lui Ilioaia Nicolae ... detalii

- Hotararea nr . 16 privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Bulgariu Gavril ... detalii

- Hotararea nr . 17 privind modificarea si completarea unei comisii de specialitate a Consiliului local Hartop ... detalii

- Hotararea nr . 18 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2012 ... detalii

 

Iunie 2013

 

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta ordinara ... detalii

- Hotararea nr . 19 privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2013 ... detalii

- Anexa la Hotararea nr . 19 ... detalii

- Hotararea nr . 20 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere a unui spatiu din domeniul public, in care isi desfasoara activitatea cabinetul medical individual familial ... detalii

- Hotararea nr . 21 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii, conform O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitatii in folosul comunitatii ... detalii

 

Iulie 2013

 

- Hotararea nr . 22 privind aporbarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Hartop, judetul Suceava... detalii

- Hotararea nr . 23 privind completarea Inventarului bunurilor
care fac parte din domeniul public al comunei Hartop, judetul Suceava, inscris în Anexa la Hotararea nr. 23 din 23.06.2005, cu modificarile si completarile ulterioare ... detalii

- Hotararea nr . 24 privind modificarea Inventarului bunurilor
care fac parte din domeniul public al comunei Hartop, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea nr. 23 din 23.06.2005, cu modificarile s i completarile ulterioare ... detalii

- Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta ordinara ... detalii

- Organigrama comunei Hartop ... detalii

 

Septembrie 2013

 

- Hotararea nr . 25 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2014 ... detalii

- Hotararea nr . 26 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2014 ... detalii

- Hotararea nr . 27 privind darea in administrare catre Scoala Gimnaziala Hartop a unui spatiu situat in Cladirea administrativa a Primariei comunei Hartop, in vederea desfasurarii activitatii
Gradinitei cu program normal
... detalii

- Hotararea nr . 28 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local Hartop in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Hartop ... detalii

- Hotararea nr . 29 privind aprobarea obiectivelor si a activitatilor programului de dezvoltare durabila a comunei in vederea imbunatatirii conditiilor de mediu, dezvoltarii economice – sociale a comunei, stoparii degradarii si reabilitarii pajistii comunale si punerea ei in valoare in anii 2013-2020 ... detalii

- Hotararea nr . 30 privind transformarea postului vacant de asistent medical comunitar (PL) in asistent medical comunitar
debutant (PL) ... detalii

- Hotararea nr . 31 privind aderarea comunei Hartop la Asociatia Comunelor din Romania ... detalii

- Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta ordinara ... detalii

 

Octombrie 2013

 

- Hotararea nr . 32 privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2013 ... detalii

- Hotararea nr . 33 privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul III al anului 2013 ... detalii

- Hotararea nr . 34 privind aprobarea utilizarii spatiilor Scolii Gimnaziale Hartop pentru evacuarea in situatii de urgenta... detalii

- Hotararea nr . 35 privind revocarea hotararii Consiliului Local Hartop nr. 29 din 26.09.2013, privind aprobarea obiectivelor si a
activitatilor programului de dezvoltare durabila a comunei in vederea imbunatatirii conditiilor de mediu, dezvoltarii economice – sociale a comunei, stoparii degradarii si reabilitarii pajistii comunale si punerea ei in valoare in anii 2013-2020 ... detalii

- Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta ordinara ... detalii

 

Noiembrie 2013

 

- Hotararea nr . 36 privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2013 ... detalii

- Hotararea nr . 37 privind aprobarea valorii obiectivului de investitii „Extindere si modernizare sediul Primariei comunei Hartop” ... detalii

- Hotararea nr . 38 privind aprobarea decontarii sumei de 1025 lei, reprezentand cheltuieli de deplasare a cadrelor didactice care fac naveta la Scoala Gimnaziala Hartop ... detalii

- Hotararea nr . 39 privind alocarea unor fonduri din bugetul local pe anul 2013 in vederea organizarii manifestarilor traditionale cu ocazia sarbatorilor de iarna ... detalii

- Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta ordinara ... detalii

 

Decembrie 2013

 

- Hotararea nr . 40 privind aprobarea in luna decembrie a contului anual de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2013 ... detalii

- Hotararea nr . 41 privind modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli aferent anului 2013 ... detalii

- Anexa la HCL 41 ... detalii

- Hotararea nr . 42 privind retragerea comunei Hartop, judetul Suceava din calitatea de membru al Asociatiei “Grupul de Actiune Locala Falticeni” ... detalii

- Hotararea nr . 43 privind participarea comunei Hartop, judetul Suceava la constituirea Asociatiei “Grupul de Actiune
Locala Valea Somuzului” ... detalii

- Hotararea nr . 44 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pe anul 2013, parohiei « Sf. Arhangheli » Hartop ... detalii

- Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Hartop in sedinta ordinara ... detalii